среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa balaski z plastyku na plot i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Balaski z Winylu na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety z PCV na plot i furtkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy balaski plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku jak przewidywane sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий